free mobile website builder

Historie a vznik firmy

Firma Elektro Sochor spol. s r.o.-ŠMERAL Group je dceřiná společnost podniku ŠMERAL Brno a.s., který proslul výrobou odlitků, později výrobou Kaplanových turbín a od roku 1925 výrobou tvářecích strojů

Samostatná historie firmy se datuje od 30. září 1994

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16727

Výrobní program naší firmy

Komplexní dodavatelské činnosti v oblasti ručních, poloautomatických a automatických tvářecích linek a robotizovaných pracovišť

Návrh a výroba atypických mechanizačních zařízení zařazených do linky

Návrh a výroba mechanizačních a automatizačních uzlů pro kovárny a lisovny

Generální opravy tvářecích strojů dle N.V. 378/2001 sb.
Elektrická a elektronická zařízení
Elektroúdržba a opravy 

Oddělení a jejich činnost

Výrobní úsek

Montáže automatických linek a robotizovaných pracovišť
Mechanizace a automatizace kováren a lisoven
Generální opravy tvářecích strojů
Elektrická a elektronická zařízení
Elektroúdržba a opravy

Technický úsek

Vývoj, generální opravy a střední opravy elektrozařízení tvářecích strojů
Návrh automatizační techniky pro řízení výrobních procesů a technologických celků
Vývoj elektrozařízení výrobních strojů dle zadání zákazníka
Modernizace původních releových zapojení a jejich náhrada řídicími systémy
Poradenství elektro v oblasti tvářecí techniky
Zpracování dokumentace dle zadání zákazníka

Úsek tvorby SW

Tvorba PLC software
Systém komplexní vizualizace pro tvářecí stroje
Simulace robotizovaných pracovišť
Polohování a programování robotů
Tvorba software pro servopohony

Vývoj elektronických přístrojů

Embeded zařízení a aplikace pro lisy na bázi jednočipových mikroprocesorů.
Siloměry pro lisy
Monitoring teplot rozvaděčů 

Milníky firmy

2015 Dodávka kompletní robotizace kovací linky 4000t s 25 roboty, největší kovací linka v Evropě
2014 Vývoj, výroba robotizovaného pracoviště kovacích válců se dvěma synchronizovanými torque motory na stroji a synchronizovanými kompenzátory nesenými roboty
2009 Automatická tvářecí linka s 9 roboty
2007 Vývoj, výroba elektronicky řízených hydraulických vyhazovačů lisů s vysokou rychlostí a přesností polohování
2004 Vyvinut, zkompletován a uveden do provozu portálový zakladač
 Rozšíření oblasti činností o strojní konstrukci a strojní výrobu
2003 Použití řízení se dvěma synchronizovanými torque motory na stroji pro příčné klínové válcování
2002 Vyvinut siloměr pro měření tvářecí síly na principu piezoelektrických nábojových snímačů
2000 Zavedení systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001
1997 První komplexní řízení tvářecí linky
1996 První lis s použitím řídicího systému
 Zavedení výroby vlastních přístrojů pro tvářecí techniku
1995 První stroj s řízením elektromechanickým, s udělením certifikátu CE

Volná místa

hledáme spolupracovníky na pozice

Elektro konstruktér

Projektování a konstrukce elektrických zařízení strojů
Zpracování výkresové a projektové dokumentace v SW Eplan a Autocad

Programátor PLC

Vývoj programů na platformě Siemens (WinCC, TIA Portal, Scout,...), 
Programování robotů ABB
Uvádění zařízení do provozu 
Servis instalovaných zařízení

Montér elektrických zařízení

Montáže a opravy elektrických zařízení tvářecích strojů a automatických a robotizovaných linek
Výjezdy na služební cesty a montáže v ČR i zahraničí

Strojní montér - zámečník

Montáže a opravy tvářecích strojů vč. zařízení automatických
a robotizovaných linek
Výjezdy na služební cesty a montáže v ČR i zahraničí

Pracovník řízení a kontroly jakosti

Představitel pro jakost ISO 9001, správa řízené dokumentace, příprava a vedení auditů
Vedoucí technické kontroly (funkce vedoucího kontrolora)
Evidence, organizace a sledování stavu průběhu reklamačních řízení 

Technický pracovník - tvorba návodů strojů a správa databáze, část elektro

Zpracování textové a výkresové dokumentace v Word, Excel, Autocad, Práce se soubory typu .pdf
Kompletace průvodně technické dokumentace určené pro zákazníka. Správa databáze elektrických komponentů pro interní firemní systém, základní znalost SQL vítána, zaškolíme